Pestkoppen

Pestkoppen is een uitgelezen mogelijkheid om pesten en gepest worden samen met leerlingen en onderwijspersoneel onder de aandacht te brengen. Pestkoppen is een vrolijke, interactieve voorstelling (met een duidelijke boodschap) die zeer geschikt is voor introductie- of themadagen in het voortgezet onderwijs.

In Pestkoppen maken we zichtbaar hoe pestgedrag door de school wordt aangepakt. Iedere school heeft een pestprotocol. Hoe gaan we daar als school mee om? Bij wie moet je zijn als je wordt gepest? Wat gaan we voor je doen en wat kunnen de pesters van de school verwachten? Leerlingen kunnen in deze meespeelvoorstelling inzicht geven in het hoe en waarom van het pesten. Van het begeleidend onderwijspersoneel wordt tijdens de voorstelling vooral praktische informatie verwacht die vanuit de zaal of vanaf de speelvloer gegeven mag worden.

Bij voorkeur geven we een korte workshop aan het begeleidend onder-wijspersoneel voorafgaande aan de voorstelling. Hierin bespreken we wat er verwacht wordt en stemmen we de boodschap naar de leerlingen met elkaar af. Ook gaan we op speelse wijze proeven hoe het is om in een improvisatievoorstelling te staan.

Uitvoering:
Ton Haas
Joost van der Knaap