De dappere ridder

Een workshop over PTSS

De dappere ridder is een interactieve workshop / vertelling over een dappere ridder en zijn dappere jonkvrouw. De inhoud van het verhaal ligt niet vast maar wordt bepaald door de deelnemers.

De Piranha’s vertellen op muzikale wijze hoe de dappere ridder ten strijde trekt, hoe hij weer thuiskomt en wat dit allemaal voor de dappere jonkvrouw betekent. Hoe vinden de Ridder en Jonkvrouw de eigen kracht om samen weer verder te gaan? Doel van de workshop is om PTSS bespreekbaar te maken en de ervaringsdeskundigen en hun partners herkenning en erkenning te geven, en een stuk lichtheid en ontspanning rondom dit thema te verzorgen.

De workshop is zeer geschikt voor alle professionals met PTSS en kan ook in een partnerprogramma aangeboden worden. Op PTSS-ervaringsdagen op de Basis in Doorn en bij diverse politie eenheden wordt de dappere ridder door de ervaringsdeskundigen uit het politievak en hun partners zeer positief beoordeeld: herkenbaar, uitnodigend tot reflectie en humoristisch.

Piranha ontwikkelde de workshop De dappere Ridder in samenwerking met de BNMO in 2015. Als uitgangpunt en inspiratie werd het boekje “Het sprookje van de dappere ridder” genomen.