comedy – ggz

“Het was een schot in de roos, jullie bijdrage aan de middag over de crisisdiensten. De improvisatie, het plezier en de heerlijke muzikaliteit gaven het onderwerp veel extra ruimte en een enorme vaart. Wat bijzonder is aan de piranha’s is, dat zij zich goed inlezen en voor bereiden op het onderwerp, waardoor het niet alleen cabaret is maar ook nog een inhoudelijke bijdrage aan de middag.”
Michiel de Leeuw – GGZingeest