Specials

Piranha specials zijn voorstellingen en workshops die voor en met u zijn gemaakt rond een door u gekozen thema en voor uw doelgroep. Maatwerk dus.

Het moet niet gekker worden

Een voorstelling met nabespreking

Het moet niet gekker worden is een voorstelling met nabespreking over stressfactoren bij het politiewerk en de effecten daarvan op het thuisfront. De problematiek wordt beleefd vanuit drie perspectieven: politieman, leidinggevende en partner. Uit reacties op de voorstelling blijkt een sterke behoefte aan reflecteren met elkaar. Herkenning en erkenning levert een bijdrage aan de preventie en het voorkomen van uitval.

 Lees meer… 

De dappere ridder

Een interactieve workshop

De dappere ridder is een interactieve workshop / vertelling over een dappere ridder en zijn dappere jonkvrouw. De inhoud van het verhaal ligt niet vast, maar wordt bepaald door de deelnemers. De Piranha’s vertellen op muzikale wijze hoe de dappere ridder ten strijde trekt, hoe hij weer thuiskomt en wat dit allemaal voor de dappere jonkvrouw betekent. Hoe vinden de Ridder en Jonkvrouw de eigen kracht om samen weer verder te gaan? Doel van de workshop is om PTSS bespreekbaar te maken en de ervaringsdeskundigen en hun partners herkenning en erkenning te geven en een stuk lichtheid en ontspanning rondom dit thema te verzorgen. De workshop is zeer geschikt voor alle professionals met PTSS en kan ook in een partnerprogramma aangeboden worden.

 Lees meer… 

Samen PTSS

Een workshop met het hele gezin

PTSS heb je niet alleen, dat heb je samen. We richten ons in deze workshop op de thuissituatie van de ervaringsdeskundigen. Ouders aan de ene en de pubers aan de andere kant. We geven de ruimte aan elkaar om het goede gesprek te voeren, zowel onderling, als met elkaar. Hoe wordt de situatie thuis beleefd, wat is herkenbaar voor elkaar en hoe ga je er nu mee om? Aan de hand van cartoons, theater en dialoog onderzoeken we wat nodig is om samen verder te gaan.

 Lees meer…